Gõ Tiếng Việt. Đánh Tiếng Việt. Vietnamese Typing online

Tiếng Việt còn. Người Việt còn. Nước Việt còn

 

Cách đánh Tiếng Việt có dấu

Kiểu đánh sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ
TELEX s f r x j aa ow aw dd
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Examples of typing: Tôi gõ Tiếng Việt tại đây rất tốt này. Hãy như tôi

TELEX Tooi gox Tieesng Vieejt taji ddaay raast toost nafy. Haxy nhuw tooi
VIQR To^i go~ Tie^'ng Vie^.t ta.i dda^y ra^'t to^'t na`y. Ha~y nhu* to^i
VNI To6i go4 Tie61ng Vie65t ta5i d9a6y ra61t to61t na2y. Ha4y nh7 to6i

Kiểu gõ Telex (hay TELEX) là một kiểu gõ Tiếng Việt trên máy tính phổ biến của những người sống ở phía Bắc Việt Nam. Trong khi Kiểu gõ Vni (hay VNI) phổ biến ở miền nam hơn. Một số người khác (số rất ít) có thể vẫn dùng kiểu gõ VIQR để Gõ Tiếng Việt có dấu dựa trên các ký tự sẵn có của bàn phím Windows.


Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ giàu hình ảnh, hình tượng. Với một hệ thống các từ láy, từ ghép, từ tượng hình, tượng thanh, tiếng Việt có khả năng gợi ra được những hình ảnh rất rõ nét trong trí óc của người nghe.

Cùng với khả năng tạo hình, tiếng Việt còn là thứ tiếng giàu âm thanh, nhạc điệu. Với một hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú, thêm vào đó là hệ thống các thanh điệu với những âm độ, âm vực, tiếng Việt có khả năng tạo ra nhiều giai điệu khác nhau: Lúc du dương trầm bổng, lúc réo rắt, có lúc lại sâu lắng, thiết tha... [xem thêm]